Przeznaczenie-i-Moc-werset-2-3

Co pozwoli ci pojąć, czym jest Noc Przeznaczenia i Mocy?
Noc Przeznaczenia i Mocy jest lepsza od tysiąca miesięcy.

And what can make you know what is the Night of Qadr?
The night of Qadr is better than one thousand months.

Koran – Przeznaczenie i Moc (Surah Al-Qadr 97:2-3)