O wy, którzy wierzycie! Jeśli jakiś zły człowiek przyniesie wam wiadomość ( która wymaga podjęcia pewnych działań), sprawdźcie ją starannie (zanim uwierzycie i stosownie do niej postąpicie), byście nie zranili ludzi nieświadomie, a potem nie żałowali tego, co uczyniliście.

O YOU who believe, if an evildoer comes to you with some news, verify it (investigate to ascertain the truth), lest you should harm others unwittingly and then regret what you have done.

Koran – Rozdział Komnaty werset 6 (Surah 49, Ayah 6)

media-malcolm-x