sura-51-aja-55

Lecz napominaj i ostrzegaj, gdyż napominanie i ostrzeganie przynoszą wiernym korzyść.

Koran (51, 55)