nie-jesteśmy-spokrewnieni

On jest Tym, który stworzy was z prochu ziemi, następnie z kropli płynu (nasienia), a potem z grudki krwi przylegającej (do ścianki łona), po czym On was wyprowadza (na świat) jako niemowlę, abyście potem (we właściwym wieku) osiągnęli pełn…ię waszych sił, a potem – (byście żyli wystarczająco długo, i) dotarli do wieku starości, choć niektórym spośród was dane jest umrzeć wcześniej (przed osiągnięciem strarości) – a wreszcie, byście osiągnęli termin przez Niego wyznaczony, ażeby zastanawiać się i zrozumieć (prawdę).

It is He who created you from dust, and then from a drop (of seed) then from a clot (germ-cell); then He delivered you from the womb of your mother as a child; and then [He ordains] that you reach maturity, and then, that you grow old – though some of you [He causes to] die earlier-: and [all this He ordains] in order that you might reach a term set [by Him], so that you may understand.

Koran 40:67