Rozdział-Grupy-werset-53

 

„O, Moi słudzy – marnotrawni (w danych wam przez Boga okazjach i możliwościach) wobec (dobra) swoich własnych dusz!
Nie traćcie nadziei na Boże Miłosierdzie.
Oto Bóg wybacza wszystkie grzechy.
Zaprawdę, On jest Wybaczający, Współczujący.”

„O My servants who have transgressed against their souls,
do not despair of Allah’s mercy,
for Allah forgives all sins.
It is He Who is the Most Forgiving, the Most Merciful.”

Koran – Rozdział Grupy werset 53 (Surah 39, Ayah 53)