sura-94-aja-5-6

Oto wraz z tym, co trudne pojawia się to, co łatwe;

Bez wątpienia, wraz z tym, co trudne pojawia się to, co łatwe.

Koran (94, 5-6)