Powiedz: „O moi słudzy, którzy wykroczyliście przeciw samym sobie, nie traćcie nadziei na miłosierdzie Allaha. Zaprawdę, Allah przebacza wszystkie grzechy.”

Say, „O My servants who have transgressed against themselves [by sinning], do not despair of the mercy of Allah. Indeed, Allah forgives all sins. Indeed, it is He who is the Forgiving, the Merciful.”

– Koran 39:53 –

koran-39-53