koran-57-16

Czyż nie nadszedł jeszcze czas, ażeby serca wierzących ozdobiły się pokorą i poddały się (Bogu dla zmagań na Jego drodze) w obliczu Wspominania Boga (Koranu) i tego, co zstąpiło z prawdy (Boskich nauk)?
Is it not about time for the believers that their hearts should wake up to the remembrance of Allah and what He has sent down from the truth?
Koran 57:16