O wy, którzy wierzycie! Jest wam przepisany post, tak jak został przepisany tym, którzy byli przed wami… Post jest dla was dobrem, jeśli chcecie wiedzieć.

O YOU who have believed! Fasting is prescribed for you as it was prescribed for those before you… fasting is the best for you, if you only knew.

Koran – 2:183-184