25-30

Jedynym ostatecznym błogosławieństwem za który powinniśmy być wdzięczni, jest przynależność do narodu naszego umiłowanego proroka Muhammada (PzN). Jest to jedyny prorok, który został uprzywilejowany wstawiennictwem dla swoich ludzi w Dniu Sądu Ostatecznego. Jednakże ten sam Prorok, którego Stwórca opisuje jako „miłosierdzie
dla wszystkich stworzeń” może świadczyć przeciwko nam, co jest straszliwą opozycją.
„Powiedział Posłaniec: O Panie mój! Mój lud wziął Koran jako pustą gadaninę.” [25:30]
Więc moi Bracia i Siostry, pomyślmy o tym. Jeśli ja i ty nie znajdziemy czasu dla Koranu w Ramadanie, czy będziemy poza Ramadanem? Wykorzystajmy ten miesiąc, żeby być bliżej Koranu, dzięki czemu pozostaniemy w kontakcie z Księgą Allaha przez resztę swojego życia!

The one ultimate blessing to be grateful for, is being in the nation of our beloved prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم) as he is the only prophet to have been blessed with the privilege of interceding for his people on the day of Judgement, however, the very same prophet (صلى الله عليه وسلم) who our Creator describes as ‚a mercy for the entire creation’ complains against us on that day, which is a very scary position to be in;
The Messenger of Allah said: O My Master, indeed this nation of mine, abandoned the Quran. [25:30]
So my dear brothers and sisters, think about it? If you and I do not find the time for the Quran in this month of Ramadan, do you think we will outside Ramadan?
Use this month to come closer to the Quran, so you can keep a connection with the Book of Allah for the rest of your life!