Rozdział-Dym-werset-3-6

My zesłaliśmy ją (świętą księgę Koran) w noc pełną błogosławieństw; zaiste – My zawsze ostrzegaliśmy.
Tej nocy każda rzecz jest rozpoznana i wyróżniona z mądrych względów.
Jako rozkaz wychodzący od Nas; zaprawdę, My zawsze posyłaliśmy wysłanników.
Jako Miłosierdzie od twojego Pana – On z pewnością wszystko słyszy, jest Wszechwiedzący.

We sent this Qur’an down in a blessed night (Layla-tul Qadr); for We wanted to forewarn mankind.
Whereupon every wise command is made clear.
By a command from Ourself. For We (ever) send (revelations).
As a blessing from your Rabb (Master, Lord, Sustainer, Cherisher, Nourisher); it is He Who is All-Hearing, All-Knowing.

Koran – Rozdział Dym werset 3-6 (Surah 44, Ayah 3-6)