I nie ma ani jednego zwierzęcia na ziemi,
którego zaopatrzenie nie przypadałoby Bogu.
On zna jego miejsce przebywania i jego miejsce odpoczynku.
Wszystko jest w Księdze jasnej.

And there is no creature on earth,
but that upon Allah is its provision.
And He knows its place of dwelling and place of storage.
All is in a clear register

Koran – Rozdział Hud werset 6 (Surah 11, Ayah 6)

 

Rozdział-Hud-werset-6