O wy, którzy wierzycie!
Przepisany jest wam post,
tak jak był przepisany tym przed wami,
abyście zasłużyli na Bożą ochronę (przed pokusami cielesnymi)
i byście stali się pobożni.

O YOU who have believed!
Fasting is prescribed for you as it was prescribed for those before you,
so that you may learn self-restraint (remain conscious of GOD).

Koran – Rozdział Krowa werset 183 (Surah 2, Ayah 183)

Rozdział-Krowa-werset-183