Rozdział-Krowa-werset-184

.. i lepiej jest dla was, byście pościli, jeślibyście tylko wiedzieli.”

.. and it is better for you that ye fast, if ye only knew.”

Koran – 2:184