Nie ma przymusu w religii!
Prawość wyróżniła się od nieprawości.
I ten, kto odrzuca fałszywe bóstwa,
a wierzy w Boga,
uchwycił za najpewniejszy uchwyt, nie mający żadnego pęknięcia.
Bóg jest słyszący, wszechwiedzący!

There is no compulsion in religion!
Verily, the right path has become distinct from the wrong path.
Therefore, he who rejects false deities and believes in Allah (God) has grasped the most trustworthy hand-hold that never breaks,
And Allah hears all and knows all.

Koran – Rozdział Krowa werset 256 (Surah 2, Ayah 256)

Rozdział-Krowa-werset-256