Nie gmatwajcie PRAWDY
mieszając ją z FAŁSZEM
i nie skrywajcie prawdy, skoro wiecie

And do not mix the TRUTH
with FALSEHOOD
or conceal the truth while you know [it].

Koran – Rozdział Krowa werset 42 (Surah 2, Ayah 42)

Rozdział-Krowa-werset-42