Przeznaczenie-i-Moc-werset-1

Oto My zesłaliśmy go (Koran) w Noc Przeznaczenia i Mocy.
For sure, We have revealed this (Qur’an) in the night of Qadr.

Koran – Rozdział Przeznaczenie i Moc werset 3-6 (Surah 97, Ayah 1)