Rozdział-Rodzina-Imrana-werset-137

Zaprawdę, przed wami było wiele dróg, sposobów życia i postępowania (które obrazują prawo, jakie Bóg ustanowił dla bytu ludzkich społeczeństw). Wędrujcie zatem po ziemi i obser…wujcie, jaki był kres tych, którzy przeczyli (jasnym znakom Boga i Jego Wysłannikom).

As for those who rejected the Divine Revelations, there have been many examples before you; therefore, travel through the earth and see what was the end of those who rejected the truth.

Rozdział Rodzina Imrana werset 137 (Surah Al Imran, Ayah 137)