Stół-Zastawiony-werset-114

 

Powiedział Jezus, syn Marii (pokój z nimi):

„O Boże; Panie nasz!
Ześlij nam z nieba stół zastawiony!
To będzie dla nas święto – dla pierwszego z nas
i dla ostatniego – i będzie znakiem od Ciebie.
Daj nam zaopatrzenie,
bo Ty jesteś najlepszym z zaopatrujących!”

 

Jesus, the son of Mary (peace be upon them) said:

„O Allah (God), our Rabb (Lord, Sustainer, Cherisher, Master, Nourisher)!
Send us from heaven a table spread with food that it may mark a feast, one of a kind for those before us and for those after us, as a sign from You; and provide us our sustenance,
You are the best Sustainer!”

Koran – Rozdział Stół Zastawiony, Werset 114 (Surah 5, Ayah 114)