Słudzy Miłosiernego:
ci, którzy chodzą po ziemi skromnie
i kiedy ludzie nieświadomi zwracają się do nich,
to mówią:
„Pokój”

True servants of the Compassionate (Allah)
are those who walk on the earth in humility and when the ignorant people address them,
they say:
„Peace”

Koran – Rozdział Rozróżnienie werset 63 (Surah 25, Ayah 63)

 

Rozdział-Rozróżnienie-werset-63