„Czy może sądziliście, że stworzyliśmy was na próżno (abyście poświęcali cały wasz czas na zabawy i używanie świata) i że nie zostaniecie sprowadzeni z powrotem do Nas?”
Absolutnie Wzniosły jest Bóg, Najwyższy Władca, Prawda Absolutna i Trwała. Nie ma (innego) boga poza Nim, Panem Najwyższego Tronu, Tronu Szlachetności i Szczodrości.

„Did you think that We had created you without any purpose and that you would never return to Us for accountability?”
KNOW, then. Exalted be Allah, the Real King; there is no god but Him, the Lord of the Honorable Throne.

Koran – Rozdział Krowa werset 201 (Surah 2, Ayah 201)

 

Rozdział-Wierni-werset-115-116