„Czy człowiek sądzi, że My nie zbierzemy jego kości?

Ależ tak! My mamy moc ponownie ułożyć nawet jego palce.”

„Does man think that we shall not put his bones back together?
In Fact, we can reshape his very fingertips.”

Koran – Zmartwychwstanie (75: 3-4)

 

sura-Zmartwychwstanie-verset-3-4