I kiedy (o Wysłanniku) moi słudzy pytają cię o mnie, to zaprawdę – jestem blisko: odpowiadam na modlitwę proszącego, jeśli się modli do Mnie. Niech zatem (bez wahania) odpowiedzą na Me wezwanie, niech wierzą i pokładają we Mnie ufność (tak jak od nich tego wymagam), ażeby mogli być poprowadzeni ku doskonałości duchowej i umysłowej, a także ku prawości.

When my slaves question you about ME, tell them that I am very close to them. I answer the prayer of every suppliant when he calls ME; So let them bear MY call and let them put their trust in ME, so that they may be rightly guided.

(Koran – 2:186)