Rozdział-Otwierająca-werset-1-7

W imię Boga Miłosiernego, Współczującego.
Wszelka chwała i dziękczynienie należą się Bogu, Panu światów,
Miłosiernemu, Współczującemu,
Władcy Dnia Sądu.
Tobie jedynie oddajemy cześć i jedynie u Ciebie szukamy pomocy.
Prowadź nas Prostą Ścieżką,
Ścieżką tych, których obdarzłeś Swą łaskawością;
nie zaś tych, którzy zasłużyli na (Twój) gniew (karę i potępienie), ani też tych, którzy błądzą.

In the name of Allah, the Entirely Merciful, the Especially Merciful.
(All) praise is (due) to Allah, Lord of the worlds,
The Entirely Merciful, the Especially Merciful,
Sovereign of the Day of Recompense.
It is You Alone we worship and You Alone we ask for help.
Guide us to the straight path,
The path of those upon whom You have bestowed favor, not of those who have evoked (Your) anger or of those who are astray.

Koran – Rozdział Otwierająca (Sura 1, Ayah 1-7)