1 Dhul-Hidżdżah – Środa 22/07/2020
Dzień Arafah – Czwartek 30/07/2020
Święto Eid-Ul-Adha – Piątek 31/07/2020


Jutro jest 1 dzień Dhul-Hidżdża i Prorok Muhammad (ﷺ) powiedział: Nie ma nic lepszego od dziesięciu (pierwszych) dni miesiąca Dhul-Hidżdża. Ktoś z ludzi, którzy go słuchali, zapytał: A wysiłek na Drodze Allaha? Prorok (ﷺ) odpowiedział: Nawet on nie jest lepszy od początku miesiąca Dhul-Hidżdża.

Co sprawia, że tych 10 dni jest takich wyjątkowych?
a) Allah w Qur’anie mówi (wg J. Bielawskiego): „Na jutrzenkę! Na dziesięć nocy!” (Sura Al-Fadżr – Jutrzenka – ajaty 1 i 2). Chodzi tutaj o pierwszych dziesięć dni i nocy miesiąca Dhul-Hidżdża, a kiedy Allah subhanahu ła ta`ala na coś przysięga, to znaczy, że musi to być naprawdę coś bardzo wielkiego i bardzo ważnego.
b) W tych 10 dniach Allah subhanahu ła ta`ala postanowił wypełnić swoje łaski i błogosławieństwa, jak powiedziano nam w Surah Al-Maida: Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię i obdarzyłem was w pełni Moją dobrocią; wybrałem dla was islam jako religię.
c) Wśród tych 10 dni ósmy dzień Dhul-Hidżdża jest dniem Al-Tarwiyah, dnia, w którym zaczyna się Hajj, i wiemy, że pielgrzymka do Mekki zajmuje bardzo ważne miejsce w życiu muzułmanina, ponieważ jest to jeden z pięciu filarów Islamu.
d) Wśród tych 10 dni, dziewiąty dzień Dhul-Hidżdża to dzień Arafat. Ci którzy nie odbywają pielgrzymki powinni pościć w tym dniu; kiedy zapytano Proroka (ﷺ) o post w dniu Arafat, odpowiedział: „To odpokutowanie grzechów przeszłego i nadchodzącego roku.”
W innym hadisie, Prorok (ﷺ) także powiedział: „Nie ma innego dnia, w którym Allah uwalnia ludzi od Ognia, niż dzień Arafat. (Co oznacza, że ci ludzie byli przeznaczeni do piekielnego ognia, ale z powodu miłości Allaha dla tych dni, Allah uratował ich).
e) Ibn Hajar (rahimahullâh) mówi: „Najwspanialszą zaletą dziesięciu dni Dhul-Hidżdża wyróżniających się doskonałością jest zebranie w tym okresie największych aktów kultu, co oznacza, że w tym czasie mogą być wykonywane wszystkie wielkie akty czyli modlitwa, post, jałmużna i hajj a hajj nie moze być wykonywany w innym okresie nawet w Ramadanie.
f) 10 Dhul-Hidżdża jest dniem Eid. W tym dniu nie pościmy i jak relacjonował Abdullah Ibn Qurt (radiallahu`anhu), że nasz Prorok (ﷺ) powiedział: Największym dniem w oczach Allah subhanahu ła ta`ala jest dzień Ofiarowania, a dzień Ofiarowania jest przypomnieniem wszystkim muzułmanom na całym świecie o Proroku Abrahamie (عليه السلام), a jedyną różnicą jest to, że zarówno żydzi jak i chrześcijanie akceptują Proroka Abrahama (عليه السلام), ale my, muzułmanie, jako jedyni podążamy za Jego naukami.

Co powinniśmy zrobić w ciągu tych 10 dni?
a) Najlepszym sposobem na rozpoczęcie tych 10 błogosławionych dni jest podziękowanie Bogu za błogosławieństwa,które otrzymujemy i uczynić tauba (skruchę), szukając Jego przebaczenia za grzechy, które popełniamy.
b) To dobry czas, aby zacząć wykonywać 5 obowiązkowych modlitw o czasie. Allah subhanahu ła ta`ala przypomniał nam w surah An-Nisa – modlitwy są obowiązkowe dla wierzących, w wyznaczonym czasie, a ponadto starajmy się wykonywać więcej niż tylko obowiązkowe modlitwy, dodajmy również modlitwę Duha, Tahajjud, a zwłaszcza modlitwę sunnah Rawatib (2 przed Fajr, 4 przed Dhuhr i 2 po Dhuhr, 2 po Maghrib i 2 po Esha) jako że Prorok (ﷺ) powiedział: „W raju będzie zbudowany dom dla każdego muzułmanina, który ofiaruje 12 raka’ah”.
c) Pość w tych 9 dniach, ale jeśli nie możesz, przynajmniej pość w dniu Arafat. Dla tych, którzy nie wykonują pielgrzymki Hajj, Prorok (ﷺ) powiedział: “Post w dniu Arafat zmazuje grzechy z poprzedniego roku i roku następnego”.
d) Powtarzajcie dużo Dhikr jako, że prorok Muhammad (ﷺ) powiedział „Nie ma dni wspanialszych u Allaha, i w których bardziej kocha dobre uczynki, niż te 10 dni. Więc w tym czasie nasilcie tasbih (powtarzanie: SubhanAllah), tahmid (powtarzanie: Alhamdulillah), tahlil (powtarzanie: La ilaha illallah) i takbir (powtarzanie: Allahu Akbar).”
e) To dobry czas aby zwiększyć recytację Koranu jako, że Prorok (ﷺ) powiedział: recytujcie Koran, ponieważ w Dniu Sądu Ostatecznego przyjdzie on jako wstawiennik dla swoich towarzyszy.
f) Jałmużna – w ciągu tych 10 dni zwiększajcie jałmużnę, jak przypomniał nam Prorok (ﷺ) – Dobroczynność gasi grzech, jak woda gasi ogień.
g) Jeśli możesz sobie na to pozwolić, zaleca się poświęcenie zwierzęcia, a jednym ważnym przypomnieniem dla wszystkich tych, którzy ofiarują zwierzę, jest to aby nie obcinać włosów ani paznokci w ciągu tych 10 dni, jak zostało przekazane nam przez Umm Salamah (radiallahu`anha).

Moi drodzy Bracia i Siostry, skorzystajcie z tych 10 dni, aby zbliżyć się do naszego Stwórcy, do którego wszyscy powrócimy i jak przekazał Ibn Taymiyyah (rahimahullâh): pierwsze 10 dni Dhul-Hidżdża są nawet lepsze niż ostatnie 10 dni Ramadanu? Ludzie zapytali, jak to? Odpowiedział: ostatnie 10 dni w Ramadanie są lepsze, ale w odniesieniu do dni – pierwsze 10 dni Dhul-Hidżdża są lepsze niż jakiekolwiek dni w roku, a zwłaszcza trzymajcie się z dala od grzechów, ponieważ wiemy, że nie ma dnia, kiedy Allah subhanahu ła ta`ala uwalnia więcej niewolników z piekła rodem, niż dzień „Arafat”.