29 Dhul-Qa’idah 1444H – Niedziela 18/06/2023 (Dzisiaj)
1 Dhul-Hidżdżah 1444H – Poniedziałek 19/06/2023
Dzień Arafah 1444H – Wtorek 27/06/2023 (dzień postu)
Święto Eid-Ul-Adha 1444H – Środa 28/06/2023

Nie ma wspanialszych dni u Allaha, podczas których dobre uczynki są bardziej miłe Jemu, niż te dziesięć dni (Pierwsze 10 Dni Dhul-Hidżdżah). Zwiększ więc podczas tych dni liczbę wypowiadania – tasbih (powtarzanie: SubhanAllah), tahmid (powtarzanie: Alhamdulillah), tahlil (powtarzanie: La ilaha illallah) i takbir (powtarzanie: Allahu Akbar).”

“There are no days that are greater with Allaah, and in which good deeds are more beloved to Him, than these ten days (the first 10 days of Dhul-Hijjah). So increase in making tasbeeh (saying Subhaanallaah), tahmeed (saying Alhamdulillah), tahleel (saying Laa ilaha illAllaah) and takbeer (saying Alaahu Akbar), during them.”

[Prorok Muhammad صلى الله عليه وسلم | Saheeh: powiązane z at-Tabaraanee w al-Kabeer (3/110/1), uznany za autentyczny przez al-Mundharee w at-Targheeb wat-Tarheeb (2/24)]

Nie ma wspanialszych dni u Allaha, podczas których dobre uczynki są bardziej miłe Jemu, niż te dziesięć dni. Zwiększ więc podczas tych dni
liczbę wypowiadania – tasbih (powtarzanie: SubhanAllah), tahmid (powtarzanie: Alhamdulillah), tahlil (powtarzanie: La ilaha illallah) i takbir (powtarzanie: Allahu Akbar).”

[Prorok Muhammad صلى الله عليه وسلم | Saheeh: powiązane z at-Tabaraanee w al-Kabeer (3/110/1), uznany za autentyczny przez al-Mundharee w at-Targheeb wat-Tarheeb (2/24)]