Assalamualejkum.
Aby poznać godziny modlitwy w telefonie, wybierz CKI Katowice w aplikacji „Masjid Timetable” lub użyj preferowanej aplikacji (Muslim Pro itp.) i w ustawieniach ustaw obliczanie czasu modlitwy na „Musulmans de France (ex-UOIF) – Angle 12°’; dziękujemy. DżazakAllah.

Assalamualaikum.
For the prayer times on your phone, choose CKI Katowice on the ‘Masjid Timetable’ App or use your preferred app (Muslim Pro, etc) and under settings, set the prayer time calculation to ‘Musulmans de France (ex-UOIF) – Angle 12°’; thank you. JazakAllah.

Pierwszą rzeczą, o jaką człowiek zostanie zapytany w Dniu Zmartwychwstania jest modlitwa. Jeżeli była ona poprawna, wszystkie inne czyny również będą dobre. Jeżeli zaś modlitwa nie była odmawiana poprawnie, wszystkie jego pozostałe czyny stracą wartość.