Proszę kliknąć na poniższy link, aby pobrać i wydrukować CKI Harmonogram Modlitwy Na Rok 2024.
Please click link below to download and print CKI Prayer TimeTable for Year 2024.

Pobierz (Click to Download)

Już dziś możesz otrzymać aktualne  godziny modlitw na swojego smartfona, pobierając aplikację “Masjid  Timetable” i wybierając: Centrum Kultury Islamu-Katowice (CKI) / Get CKI prayer times on your smartphone by downloading the ‘Masjid Timetable’ App and choosing Centrum Kultury Islamu-Katowice (CKI) – The Masjid Timetable App