Czy nie znalazł cię bez (Boskiego) przewodnictwa, i czy nie poprowadził cię drogą prostą? (93:7)