Jeśli odkryjesz, że coraz łatwiej postępujesz haniebnie i niemoralnie, zwłaszcza w internecie, pierwszą rzeczą na którą musisz spojrzeć jest Twoja modlitwa. Allah Najwyższy uczy nas w surze Pająk:
“Zaprawdę, modlitwa chroni od szpetoty i powstrzymuje od niegodziwości!” [29:45]
Czy odprawiasz obowiązkową modlitwę 5 razy dziennie? Jaka jest jakość Twojej modlitwy? Czy modlisz się w czasie? Czy rozumiesz co recytujesz podczas modlitwy? Kiedy ostatni raz byłeś w meczecie?
Połącz te wszystkie czynniki, a inszaAllah zobaczysz pozytywne zmiany w swoim życiu.
Proszę kliknąć na poniższy link, aby pobrać i wydrukować harmonogram modlitw – Pobierz

If you find yourself getting carried away easily in doing shameful and immoral activities, especially online, then the first place you need to look into is your prayer, because Allah, the Almighty, teaches us in Surah Ankabut:
“No doubt, prayer prohibits immorality, indecency and evil doings!” [29:45]
Are you performing your 5 obligatory prayers daily? What is the quality of your prayers? Are you praying in time? Do you understand what you recite in your prayers? When was the last time you were at the masjid?
Fix those and in shaa Allah, you will see a guaranteed positive change in your life.
Click to download our prayer times for the coming months.