Wiele razy słyszymy, jak wierzący mówią: “Mam wiarę w sercu”, jako wymówkę, ale taka osoba nie modli się, nie daje jałmużny, nie pości i nie widzi znaczenia prawych uczynków. Allah przypomniał nam w surze Al-Hudżurat (49:14) – Arabscy Beduini mówią: “My jesteśmy wierzący”. (I Allah odpowiada – O Mohammadzie, powiedz im): Powiedz: “Nie jesteście jeszcze wierzącymi, ale powinniście powiedzieć, że się poddaliście i że jesteście muzułmanami. W rzeczywistości wiara nie zagościła jeszcze w waszych sercach, lecz jeśli będziecie posłuszni Allahowi i Jego Posłańcowi, to Bóg nie pozbawi was niczego z waszych uczynków. Zaprawdę, Allah jest Przebaczający i Litościwy”.

To uczy nas, że za wiarą musi iść posłuszeństwo wobec Allaha i Jego Posłańca ﷺ, jeśli chodzi o czyny.

Ibn Taymiyyah (rh) mówi: Wśród zasad ludzi Sunny i wspólnoty jest to, że religia i wiara składają się z powiedzeń i czynów: powiedzeń serca i języka oraz czynów serca, języka i kończyn.

Allah połączył wiarę z uczynkami, mówiąc: Z pewnością ci, którzy mieli wiarę i spełniali prawe uczynki, będą mieli ogrody, pod którymi płyną rzeki. To jest wielkie osiągnięcie (Sura Al-Bururz | 85:11); ale pamiętajcie, drodzy bracia i siostry, nasze uczynki nie wprowadzają nas do raju, ale określają nasz poziom w nim, jak powiedział Prorok Allaha ﷺ: nikt nie wejdzie do raju tylko z powodu swoich uczynków, chyba że dzięki miłosierdziu Allaha (Sahih Muslim).

Z tego dowiadujemy się, że za wiarą muszą iść prawe uczynki, posłuszeństwo Allahowi i Jego Posłańcowi ﷺ, ponieważ ostatecznie nasze uczynki określają poziom raju, do którego się dostaniemy; ale początkowo wierzący wchodzą do raju tylko dzięki miłosierdziu Allaha, a miłosierdzie Allaha osiąga się tylko dzięki szczerości serca!