Pierwszy Filar Islamu
Wasz Bóg jest Bogiem Jedynym; nie ma boga poza Nim!
– Koran 2:163

Pierwsze Przykazanie Boże
Nie będziesz miał cudzych Bogów obok Mnie!
– Biblia Księgi Wyjścia 20:3