Ten, kto recytuje surę al-Kahf w Piątek, będzie miał światło, które będzie biło od niego od jednego piątku do następnego.

Prorok Muhammad صلى الله عليه وسلم (an-Nasa’i | al-Baihaqi | al-Hakim)