O Allah w tym Nowym Roku wskaż nam drogę prostą i obdarz każdego z nas pokojem, szczęściem i sukcesem, ameen.
O Allah, please grant each and every of us guidance, peace, happiness and success in this new year, ameen.