Czyńcie dobro, bo, zaprawdę, Bóg miłuje czyniących dobro! (2:195)