Czyż nie nadeszła chwila dla tych, którzy uwierzyli, aby upokorzyły się ich serca, na wspomnienie Boga i tego, co On zesłał z prawdy.. (57:16)