01 Muharram 1445H – Środa 19/07/2023
09 Muharram 1445H – Czwartek 27/07/2023 [Dzień przed Aszurą | Dzień Postu]
10 Muharram 1445H – Piątek 28/07/2023 [Dzień Aszura | Dzień Postu]

*kazanie o zeszłym roku

W Piątek 28/07/2023 przypada dziesiąty dzień Muharram, dzień Aszura. To jest sunnah aby pościć w 9-tym i 10-tym dniu Muharram (27 i 28 Lipca 2023). Dla tych którzy chcą pościć, w Czwartek 27/07/2023 post rozpoczyna się o 03:34, a kończy o 20:37 a w Piątek 28/07/2023 post rozpoczyna się o 03:35, a kończy o 20:36 (czasu Katowice).
This coming Friday, the 28th of July 2023 is the 10th day of Muharram, the day of Ashura. It is sunnah to fast on the 9th & 10th days of Muharram (Thursday 27/07/2023 & Friday 28/07/2023). Fasting on Thursday begins at 03:34 and ends at 20:37 and on Friday begins at 03:35 and ends at 20:36. (Katowice Time).

Przekazał Ibn Abbas: Prorok (p z n) przybył do Medyny i zobaczył, że żydzi pościli w dniu Aszura. Zapytał ich o to. Odpowiedzieli: To dobry dzień, dzień w którym Allah wybawił Izraelitów od wrogów. Tak samo czynił tego dnia Mojżesz. Prorok powiedział: Mamy większe prawo do Mojżesza od was, i Prorok pościł tego dnia i kazał nam (muzułmanom) pościć. [Sahih Buchari]

Wysłannik Allaha (p z n) rzekł: Jeśli dożyję przyszłego roku, będę pościł również dziewiątego dnia(miesiąca Muharram)

Jak każdy akt czci tak i post w dniu Aszura niesie za sobą wiele łask i błogosławieństw. Poszcząc w tym dniu nie tylko zbliżamy się do Allaha podążając za śladami Jego Proroków (p z n), ale również możemy oczekiwać odpuszczenia grzechów, gdyż jak pouczył Prorok Muhammad (p z n): Post w dniu Aszura zmazuje grzechy poprzedniego roku.