.. i lepiej jest dla was, byście POŚCILI, jeślibyście tylko wiedzieli." (2:184)