Staraj się i trwajcie wytrwale 
na drodze Boga gorliwością, 
na jaką On zasługuje! 
On was wybrał i nie uczynił 
żadnej trudności w waszej religii, religii waszego ojca Abrahama. 
On nazwał was muzułmanami 
we wcześniejszych Księgach i 
w tym Koranie...