Prorok Muhammad (ﷺ) powiedział:
„Allah, Wywyższony, powiedział: ‘Ja jestem takim, jakim Mój sługa oczekuje, żebym był. I jestem z nim, kiedy wspomina Mnie. A jeżeli wspomina mnie sam, Ja także sam wspominam go. Jeśli zaś wspomina mnie w zgromadzeniu, Ja wspominam go w zgromadzeniu o wiele lepszym, aniżeli jego. A gdy zbliża się do Mnie o długość dłoni, Ja zbliżam się doń o długość ramienia. A jeśli zbliża się do Mnie o długość ramienia, Ja zbliżam się doń o długość rozpostartych ramion. A jeśli przychodzi do Mnie wolnym krokiem, Ja doń pospiesznym’.”
Abu Huraira (radiAllahu anhu) | Hadis Qudsi | Sahih Al-Bukhari 7405

Prorok Muhammad (pzn) powiedział:
„Allah, Wywyższony, powiedział: ‘Ja jestem takim, jakim Mój sługa oczekuje, żebym był. I jestem z nim, kiedy wspomina Mnie. A jeżeli wspomina mnie sam, Ja także sam wspominam go. Jeśli zaś wspomina mnie w zgromadzeniu, Ja wspominam go w zgromadzeniu o wiele lepszym, aniżeli jego. A gdy zbliża się do Mnie o długość dłoni, Ja zbliżam się doń o długość ramienia. A jeśli zbliża się do Mnie o długość ramienia, Ja zbliżam się doń o długość rozpostartych ramion. A jeśli przychodzi do Mnie wolnym krokiem, Ja doń pospiesznym’.”
Abu Huraira (radiAllahu anhu) | Hadis Qudsi | Sahih Al-Bukhari 7405