Jeśli będziecie wdzięczni, to Ja z pewnością  dam wam więcej. (14:7)