"My nie byliśmy spośród tych, którzy wykonywali  as-salat (modlitwę);.." (74:43)