W Imię ALLAH (Boga), Milłosiernego, Współczującego.
Na Czas; Oto z cała pewnością człowiek jest zgubiony;
Wyjąwszy tych,
którzy wierzą i czynią dobre, 
sprawiedliwe dzieła i zachęcają 
się wzajemnie do prawdy, i zachęcają 
się nawzajem do nieugiętej cierpliwości.