Najbardziej ukochanymi ludźmi dla Allaha są ci, którzy są najbardziej korzystni dla ludzi - Prorok Muhammad ﷺ