O wy, którzy wierzycie! Skłaniajcie się i wybijajcie pokłony! Czcijcie swego Pana i czyńcie dobro, abyście byli szczęśliwi! – 22:77