Bójcie się i chrońcie się przed Dniem, kiedy zostaniecie przyprowadzeni do Boga! Wtedy każda dusza zostanie nagrodzona według swoich czynów, na co zasłużyła - i nikt nie dozna niesprawiedliwości. (koran 2:281)