Islam jest religią prawdy; wszyscy prorocy byli muzułmanami, a słowo „muzułmanin” oznacza – poddać się woli jednego i jedynego Boga; i wszyscy prorocy przyszli z dokładnie tym samym przesłaniem – czcić tylko jednego Boga, dlatego jeśli porównasz podobieństwa między wszystkimi religiami, pomijając różnice, a biorąc pod uwagę tylko to, co jest wspólne w każdej religii, dojdziesz do wniosku, że są to dokładnie te same zasady religii islamu.

Gdyby tyle nienawiści, jaką islam otrzymuje z mediów, a jej propagandę zastosowano wobec jakiejkolwiek religii na tej ziemi, zniknęłaby ona, a jednak islam jest w rzeczywistości najszybciej rozwijającą się religią na świecie, tylko dlatego, że islam jest prawdą!

Bóg jest jeden