Przekazał Abu Juhaifa: Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) ustanowił wspólnotę pomiędzy Salmanem i Abu Dardą. Salman odwiedził Abu Dardę i zastał swoją żonę Umm Dardę ubraną w znoszone ubrania. Zapytał ją, dlaczego taka jest. Powiedziała: „Twój brat Abu Darda nie interesuje się tym światem”. Następnie wszedł Abu Darda i przygotował posiłek dla Salmana. Salman poprosił Abu Dardę, aby z nim zjadł, ale on powiedział: „Poszczę”. Salman powiedział: „Nie będę jadł, dopóki ty nie zjesz”. Więc Abu Darda jadł z nim. Kiedy zapadła noc, Abu Darda wstał do modlitwy, ale Salman poprosił go, aby spał, i Abu Darda spał. Po chwili Abu Darda znów się podniósł, ale Salman poprosił go, żeby zasnął. Kiedy nadeszły ostatnie godziny nocy, Salman poprosił go, aby wstał i obaj zmówili nocne modlitwy. Salman powiedział do niego: „Zaprawdę, masz obowiązki wobec swojego Pana, masz obowiązki wobec swojego ciała i masz obowiązki wobec swojej rodziny, więc powinieneś przyznać każdemu jego prawa”. Abu Darda przyszedł do Proroka i powiedział mu, co się stało. Prorok powiedział: „Salman mówił prawdę”.

Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 1968 | Sahih

W ten sposób uczyniliśmy was narodem umiarkowanym - Koran 2:143