Przeto stale Mnie wspominajcie, abym i Ja was wspominał; i okażcie Mi wdzięczność, nie bądźcie wobec Mnie niewdzięczni. (2:152)