„Ktokolwiek powie to w dzień z przekonaniem i umrze przed wieczorem, będzie wśród ludzi Raju. Ktokolwiek powie to w nocy z przekonaniem i umrze przed świtem, będzie wśród mieszkańców Raju” – Prorok Muhammad ﷺ | Shaddad Ibn Ałs (radiAllahu anhu) | Sahih Al Buchari 6306

O Allahu! Ty jesteś moim Panem, jesteś Allahem Jedynym i Ty mnie powołałeś do życia i jestem 
Twoim sługą/ką. Wypełniam Twoje przymierze na ile jestem w stanie. Wzywam ciebie, uchroń mnie od złych uczynków moich. Odwołuje się do łaski jaką mnie obdarzyłeś i zwracam się do Ciebie z moim grzechem. Przebacz mi, nikt nie przebacza grzechów, tylko Ty.